Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Tôi nghe nói rằng bộ đồng phục này được làm bằng hình dung của dâu tây. Tôi không nhận thấy đâu haha
このユニフォームはいちごをイメージして作られたって聞いた。全然気づかなかった笑
Tôi viết đúng chưa ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tôi nghe nói rằng bộ đồng phục này được làm bằng hình dung của dâu tây. Tôi không nhận thấy đâu haha
このユニフォームはいちごをイメージして作られたって聞いた。全然気づかなかった笑
Tôi viết đúng chưa ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question