Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? I'm from England and i need a chinese friend who we teach me all i need to know about chinese

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) như thế nào? I'm from England and i need a chinese friend who we teach me all i need to know about chinese
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question