Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Xin chào! Mình tên là___
Mình đã học ở trường _____ tại HN trông 5 tháng.

Mình sẽ đi du lịch ở Sài Gòn tháng này, nên nếu đc, mình muốn trao đổi với thành viên của clb tiếng nhật ở Sài Gòn.

Ở HN, mình hay đến bàn trực của clb tiếng nhật và có nhiều kỷ niệm đáng giá. Vì vậy, mình cũng muốn kết bạn nhiều ở Sài Gòn.

Rất vui khi được làm quen với các bạn


Could you please correct these sentences? I went to university in Hanoi and I want to send this to Japanese club in the same university located in Sài Gòn

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Xin chào! Mình tên là___
Mình đã học ở trường _____ tại HN trông 5 tháng. 

Mình sẽ đi du lịch ở Sài Gòn tháng này, nên nếu đc, mình muốn trao đổi với thành viên của clb tiếng nhật ở Sài Gòn.

Ở HN, mình hay đến bàn trực của clb tiếng nhật và có nhiều kỷ niệm đáng giá. Vì vậy, mình cũng muốn kết bạn nhiều ở Sài Gòn.

Rất vui khi được làm quen với các bạn 


Could you please correct these sentences? I went to university in Hanoi and I want to send this to Japanese club in the same university located in Sài Gòn
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question