Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

:V có nghĩa là gì?

これはどういう感情の時に使う顔文字ですか?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này  :V có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question