Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Các bạn có thể giải thích [Gặp phải ~] và [Bắt gặp phải ~] khác nhau thế nào với lấy vài ví dụ giúp mình được không ạ??

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các bạn có thể giải thích [Gặp phải ~] và [Bắt gặp phải ~] khác nhau thế nào với lấy vài ví dụ giúp mình được không ạ??
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question