Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Tôi có thể nhắn bằng tiếng Việt, nhưng tôi nói và nghe kém lắm
Tôi viết đúng chưa ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tôi có thể nhắn bằng tiếng Việt, nhưng tôi nói và nghe kém lắm 
Tôi viết đúng chưa ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question