Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hà Lan (Bỉ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Icelandic
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Đức

Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Ce film nous transporte dans un monde imaginaire/irréel.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hà Lan (Bỉ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Đức như thế nào? Ce film nous transporte dans un monde imaginaire/irréel.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question