Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Please type the Korean words that he said in this video at 15 minutes and 11 seconds.
The English subtitles say "Nothing."

https://www.bilibili.tv/en/video/2041373884

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Please type the Korean words that he said in this video at 15 minutes and 11 seconds.
The English subtitles say "Nothing."

https://www.bilibili.tv/en/video/2041373884
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question