Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? I have never gotten a letter from Russia before

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? I have never gotten a letter from Russia before
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question