Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng U-crai-na
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Я покрасил стены и потолок кабинета своей жены. Теперь внутри плохо пахнет. С тех пор как я закончил работу пахнет. Раньше не было. По-нашему у краски была проблема. По интернету много соглашаются. У нас осталось только вопрос как дальше?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Bê-la-rút

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Я покрасил стены и потолок кабинета своей жены. Теперь внутри плохо пахнет. С тех пор как я закончил работу пахнет. Раньше не было. По-нашему у краски была проблема. По интернету много соглашаются. У нас осталось только вопрос как дальше?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question