Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Đâu là sự khác biệt giữa 饭馆 饭店 do they both mean "restaurant"? When should I use one or the other ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Trung (Hong Kong) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 饭馆 và 饭店 và do they both mean "restaurant"? When should I use one or the other ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question