Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 花燈(燈會)很漂亮

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 花燈(燈會)很漂亮
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question