Question
Cập nhật vào
5 Tháng hai

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa trong bao lâu mất bao lâu ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa trong bao lâu và mất bao lâu ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question