Question
Cập nhật vào
12 Thg 4 2017

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

가슴이 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 가슴이 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question