Question
Cập nhật vào
5 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

「どんな文脈でその言葉を使いますか?簡単な会話の例文を作ってください」tiếng Việt nói là "Trong ngữ cảnh nào bạn dùng từ vựng đó?
Hãy chỉ cho mình câu ví dụ hội thoại đơn giản."
mình nghĩ vậy đúng không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
「どんな文脈でその言葉を使いますか?簡単な会話の例文を作ってください」tiếng Việt nói là "Trong ngữ cảnh nào bạn dùng từ vựng đó?
 Hãy chỉ cho mình câu ví dụ hội thoại đơn giản." 
mình nghĩ vậy đúng không?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question