Question
Cập nhật vào
5 Tháng hai

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Ngày thì không än
duroc,dêm uông
thuoc cão ruôt lo mo
3h sáng än mì gói

Xa nhà dau öm gì
cüng có minh cái
dàu tiên thây dó là
tui thân...
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Ngày thì không än
duroc,dêm uông
thuoc cão ruôt lo mo
3h sáng än mì gói

Xa nhà dau öm gì
cüng có minh cái
dàu tiên thây dó là
tui thân... có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question