Question
Cập nhật vào
6 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

What does “hok pic” mean? —> viết tắt text có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này What does “hok pic” mean? —> viết tắt text có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question