Question
Cập nhật vào
6 Tháng hai

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

kể chuyện cười có nghĩa là gì?

trong từ điện, kể chuyện cười nghĩa là "tell a joke".
tôi tưởng "tell a joke" là nói đùa.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này kể chuyện cười có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question