Question
Cập nhật vào
6 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Filipino
Câu hỏi về Tiếng Việt

"習うより、慣れろ," に近い、ベトナムの 
" ことわざ" 有りますか?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"習うより、慣れろ,"  に近い、ベトナムの 
" ことわざ"  有りますか?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question