Question
Cập nhật vào
6 Tháng hai

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

[Tư liệu] và [Dữ liệu] khác nhau thế nào ạ??

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
[Tư liệu] và [Dữ liệu] khác nhau thế nào ạ??
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question