Question
Cập nhật vào
6 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 明日は学校の創立100周年記念日です。
Ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập trường học 100 năm.
:::::
Câu này có đúng không ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 明日は学校の創立100周年記念日です。
Ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập trường học 100 năm. 
:::::
Câu này có đúng không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question