Question
Cập nhật vào
12 Thg 4 2017

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? "una y otra y otra vez"

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? "una y otra y otra vez"
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question