Question
Cập nhật vào
8 Tháng hai

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đáng lẽ ra anh không nên nói sự thật với cô ấy. có nghĩa là gì?

It is translated as:
You shouldn't have told her the truth.

But that's exactly the second part of the sentence already:
...anh không nên nói sự thật với cô ấy.

So why add an additional "lẽ ra". "lẽ ra" and "anh không nên" have the same meaning here? How would the sentence be different without "lẽ ra"?

Thank you!
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Khơ-me Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Đáng lẽ ra anh không nên nói sự thật với cô ấy. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question