Question
Cập nhật vào
8 Tháng hai

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Dù mai đời, người dẫu có cách ngăn tình ta

Thì em xin một lần không tên, nguyện yêu anh một đời an yên.
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Dù mai đời, người dẫu có cách ngăn tình ta

Thì em xin một lần không tên, nguyện yêu anh một đời an yên. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question