Question
Cập nhật vào
8 Tháng hai

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Những yêu cầu của ông ấy, kể ra khó có thể chấp nhận được. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Khơ-me Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Khơ-me Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Khơ-me Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Những yêu cầu của ông ấy, kể ra khó có thể chấp nhận được. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question