Question
Cập nhật vào
8 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Kể ra họ làm như vậy cũng có lý do đấy chứ?

có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Kể ra họ làm như vậy cũng có lý do đấy chứ?

 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question