Question
Cập nhật vào
9 Tháng hai

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói như nói có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Nói như nói  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question