Question
Cập nhật vào
9 Tháng hai

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Việt

vl có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Khơ-me Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Khơ-me Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này vl có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question