Question
Cập nhật vào
9 Tháng hai

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Bọn e nc về mqh này rõ ràng và cũng hiểu chút ít về nhau rồi

Còn sau này tnao còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Bọn e nc về mqh này rõ ràng và cũng hiểu chút ít về nhau rồi

Còn sau này tnao còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question