Question
Cập nhật vào
14 Thg 4 2017

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Sometimes, I get an urge to have curry and rice. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question