Question
Cập nhật vào
17 Tháng ba

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 請問「我不同意你的觀點,但我誓死捍衛你表達的權利。」
(英文: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” )

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 請問「我不同意你的觀點,但我誓死捍衛你表達的權利。」
(英文: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” )
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question