Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa thích hợp phụ hợp ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa thích hợp và phụ hợp ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question