Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Việt

máy xay sinh tố 和máy trộn 是意义相同的,可以互换使用的单词吗?在中文里两者都被翻译成“搅拌机”。 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này máy xay sinh tố 和máy trộn 是意义相同的,可以互换使用的单词吗?在中文里两者都被翻译成“搅拌机”。 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question