Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Hello :) are the words สูง and เตี้ย only used for body height or height in general?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hello :) are the words สูง and เตี้ย only used for body height or height in general?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question