Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Thái

1. คำว่าเจ้าแปลว่าอะไรคะ
2. ทำไมเขาใช้คำว่าหน่วยคะ ถ้าใช้คำว่าตัวแทน แปลกไหมคะ


วันนี้แม่ขอเจ้าจุ๊ม*ไปอยู่ด้วย 1 หน่วยวันนี้พี่มารับไปแล้ว
※ชื่อของนำสัตว์ค่ะ

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
1. คำว่าเจ้าแปลว่าอะไรคะ 
2. ทำไมเขาใช้คำว่าหน่วยคะ ถ้าใช้คำว่าตัวแทน แปลกไหมคะ


วันนี้แม่ขอเจ้าจุ๊ม*ไปอยู่ด้วย 1 หน่วยวันนี้พี่มารับไปแล้ว
※ชื่อของนำสัตว์ค่ะ
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question