Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Mọi người cho mình hỏi có video này có nghĩa gì vậy ạ ╥﹏╥

Câu trả lời

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Mọi người cho mình hỏi có video này có nghĩa gì vậy ạ ╥﹏╥
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question