Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

''Em nên uống thuốc ''
''薬をのんだほうがいいですよ'''
câu này đúng không

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
''Em nên uống thuốc ''
''薬をのんだほうがいいですよ'''
câu này đúng không
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question