Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với diễn ra . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với diễn ra .
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question