Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 「設計士には、3D図面を至急仕上げるよう催促しています。」

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 「設計士には、3D図面を至急仕上げるよう催促しています。」
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question