Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 明日大事な用事があるので,水彩の大会に出れません,

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Trung (Taiwan) như thế nào? 明日大事な用事があるので,水彩の大会に出れません,
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question