Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Séc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Thái

แค่เพื่อนครับเพื่อน có nghĩa là gì?

krap here means yes? so the title means only friends yes (only) friends
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này แค่เพื่อนครับเพื่อน có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question