Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Thái
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Thái

Could you check and edit this? I tried catching what he’s saying in the video.

ไปอยู่กับแม่หนุชนะ
โอ๊ยอย่างับป๊า

หนุช ← I don’t know how to spell Nuch

https://twitter.com/fort_fts/status/16370402285...

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Thái

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Could you check and edit this? I tried catching what he’s saying in the video. 

ไปอยู่กับแม่หนุชนะ
โอ๊ยอย่างับป๊า

หนุช ←  I don’t know how to spell Nuch

https://twitter.com/fort_fts/status/1637040228505649154?s=46&t=M4dh1Wo45i6ouoAq3ldwVA
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question