Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

山上下起了雪 có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 山上下起了雪 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question