Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Thụy Điển
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 著 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question