Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Hi, nice to meet you

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? Hi, nice to meet you
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question