Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Thái

Does this sound natural ?
ผมอยากไปอาบน้ำ

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Does this sound natural ?
ผมอยากไปอาบน้ำ
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question