Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

trêu. (Mấy ông này trêu quá đà) có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này trêu. (Mấy ông này trêu quá đà) có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question