Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

"Si vous avez une bonne opportunité, dites-le-moi !" --Est-ce correct ?

C'est de Duolingo. Pourquoi pas "...dites-la-moi ?"
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Si vous avez une bonne opportunité, dites-le-moi !" --Est-ce correct ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question