Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng A-rập
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

A or B?

A- a turn-by-turn conversation
B- a conversation by turns

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
A or B?

A- a turn-by-turn conversation
B- a conversation by turns
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question