Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Ba Tư
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào?
« goody-goody » 

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Pháp (Pháp)

  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Pháp (Pháp) như thế nào? 
« goody-goody » 
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question